Automatisch opmeten van de werkstukken met 3D-meettaster

 

Met een 3D meettaster voor uw bewerkingscentrum kunt u de opspanpositie van het werkstuk en het juiste nulpunt in het NC-programma bepalen, opspanfouten compenseren of afstanden en diameters meten. Verhoog de precisie en de procesbetrouwbaarheid van uw productie.

 

Privacy Settings